skapa din egen finansiella verklighet

Creating Your Own Financial Reality

En kurs som ändrar hur du ser på pengar.

Pengar.

Oavsett vad man anser om pengar, är de onekligen en central del i våra liv. Tyvärr är det svårt att undgå den stress och frustration som ofta kommer med att försöka tjäna dem. ”Vad kan jag förvänta mig av kursen?”

Men hur skulle det vara om du kunde ändra på allt detta genom att se på dina privata pengar och din business genom nya glasögon? Hur skulle det vara om du kunde skapa din egen ekonomiska verklighet?

Dagens sanning: det är inte bara möjligt att skapa positiv förändring genom ett nytt synsätt – vägen dit är också så mycket enklare än du kanske tror!

”Vem riktar sig kursen till? Finns det några förkunskapskrav?”

Alla! Alla som söker nya perspektiv och nya vägar att få pengar. Du behöver inga som helst förkunskaper för att gå kursen.

”Vad kan jag förvänta mig av kursen?”

Creating Your Own Financial Reality” ger dig verktygen och insikterna för att:

  • Förstå och ta tag i de saker som hindrar dig från att bygga upp det välstånd du önskar
  • Släppa begränsningar och förutfattade meningar om pengar och istället öppna ditt sinne för en ny ekonomisk verklighet
  • Vara en kreativ kraft som förbättrar ditt liv, din privatekonomi och din business
  • På en kurs full av glädje och passion fokuserar vi på förändring och att skapa en ny ekonomisk verklighet.

Är du redo att skapa pengar utifrån glädje?

”För mig var övningen då vi pratade med pengarna en ögonöppnare. Tänk att det går att ha en relation till pengar och att det går att ställa frågor och leka med den energin. Då blir allt mycket roligare” 

Ronny Magnil

Katarina Nilsson Nyhetsbrev

Om Joy of Business

JOB_CFTill skillnad från traditionella ”business-kurser” är Joy of Business en global resurs för alla som vill ha nya perspektiv på sin business och livet i stort. De som vill göra allt till ett stort äventyr! Joy of Business är en del av Access Consciousness och handlar bland annat om glädje som en väg till mer pengar och ökad livskvalitet. Läs mer