Såhär inför julen så är det många förväntningar som ska uppfyllas och många krav – ibland sätter vi kraven på oss själva och ibland kommer de från familj och andra omkring oss. Och ibland behöver vi säga nej.

Tycker du att det är jobbigt att välja det som funkar för dig och att säga nej?
Det finns tre ursäkter som alltid funkar, oavsett situation:
”Jag har inte tid”
”Jag har inte råd”
”Jag är sjuk”

Har du använt dem någon gång? Har du hört andra använda dem? Jag tror att vi alla har använt dem till och från. Har du också varit medveten om när de inte varit sanna? När du sagt att du inte har pengar till något fast du visst har pengar?

Jag är av uppfattningen att vi skapar allt i våra liv och att det vi säger och lägger energi på är det vi får mer av. Av det skälet är jag sparsam med att använda de ursäkterna.

Ett annat sätt att kommunicera är: ”Det funkar inte för mig”. Utan att försvara, utan att förklara.
Är du villig att säga ja till det som funkar för dig i jul?